MEMPERKASAKAN PERANAN

Pengurusan KS terus memperkasakan peranannya melalui penetapan peranan dan fungsi yang jelas iaitu:-